• E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir
  • 90 (232) 390 - 59 - 08
  • yigit.uyanikgil@ege.edu.tr
ProjelerProjelerde Yaptığı Görevler:
Ulusal Örgütlerce Desteklenen Araştırma Projesinde Yürütücü Olarak Çalışmak
1- “Ege Üniversitesi Kordon Kanı Bankasının T.C. Sağlık Bakanlığı TÜRKÖK Projesine Uygun Çalışması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2011/TIP/015, Yürütücü, Bitti.
2-”Oksitosinin Takrolimusa Maruz Kalmış Adipoz Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Hattı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Yürütücü, 15-TIP-009, Bitti.
3-“Ursodeoksikolik Asidin Sirolimusa Maruz Kalmış İnsan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Hattı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Yürütücü, 2015-TIP-010, Devam Ediyor.
4-“Hipoksik Ortamda Otolog Serumla Elde Edilen İnsan Adipoz Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerde Kriyoprezervasyon Etkisi, Proliferatif Ve Kondrojenik Farklanma Kapasitesinin İncelenmesi”, Yürütücü, 2015-TIP-011, Devam Ediyor.
Ulusal Örgütlerce Desteklenen Araştırma Projesinde Araştırıcı Olarak Çalışmak
1. “Epileptik Erişkin Ratlar ve Onlara Ait Yenidoğan Rat Beyinlerinde GABAa ve GABAb Reseptörlerinin Ultrastrüktürel Dağılımı ile Böbrek Ve Karaciğer Ultrastrüktürel İlişkileri” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 1998/TIP/12, Araştırmacı, 2002.
2. “Deneysel Over Torsiyonununda Organ Koruyucu Tedavinin Histopatolojik Etkileri ve Klinik Sonuçları”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2004/Tıp/08, Araştırmacı, 2006.
3. “İnsan Göbek Kordon Kanından Elde Edilen Kök Hücrelerin Dondurularak Saklanmasının Oluşturduğu Değişikliklerin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2003/TIP/034, Araştırmacı, 2007.
4. “Metilfenidatın Beyindeki Etkilerinin Stereolojik Yöntemlerle İncelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, 2003/ 03 G 35, Araştırmacı, Devam ediyor.
5. “Sıçanlarda Deneysel Siyatik Sinir Akut Kompresyon Modelinde Memantin Hidroklorürün Akut Etkinlerinin Değerlendirilmesi”, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu, TPF 2010/10020, Araştırmacı, Bitti.
6. “Diyabetik Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Yeni Bir Hedef Mekanizma: Ürotensin-II Peptidi ve antagonistleri”. Türkiye Diyabet Vakfı Projesi, Bitti.
7. “Amiloid B-peptit (1-42) ile oluşturulan in vivo ve in vitro nörodejenerasyon deney modellerinde PARP-1 inhibitörlerin nöroterapotik etkilerinin araştırılması”. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Araştırma Fonu, 2010/ECZ/11, Araştırmacı, Devam ediyor.
8. “Amiloid B -peptid (1-42) İle Oluşturulan Alzheimer Hastalığı Deney Modelinde 2-hidroksi Propil Siklodekstrin (hp-cd) Uygulamasının Potansiyel Nöroprotektif Etkileri” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu 12-ECZ-037, Araştırmacı, Bitti.
9. “Diyabetik Nöropatik ağrıda NADPH oksidaz inhibitörü Aposininin etkisi”. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu 2010/TIP/076, Araştırmacı, Devam Ediyor.
10. “Ürotensin II reseptör antagonisti Palosuranın, Siklosporin A’nın neden olduğu nefrotoksisite ve vasküler toksisite üzerine etkisi”. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu 2010/TIP/035, Araştırmacı, Bitti.
11. “Kriyoprezervasyonun Yardımlı Üreme Teknikleriyle Elde Edilen Büyükbaş Hayvan Embriyoları Üzerine Etkilerinin Histolojik Yöntemlerle İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2011/TIP/064, Araştırmacı, Bitti.
12. “Deneysel Temas Tipi Yanıklarda Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Hypericum Perforatum (Sarı Kantaron) Tedavisi İle Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2012-TIP-080, Araştırmacı, Bitti.
13. “Deneysel Temas Tipi Yanıklarda Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Alpinia Officinarum (Havlıcan Otu) Topikal Tedavisi ile Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2013-Tıp-027, Araştırmacı, Bitti.
14. “Deneysel Hidroklorik asit ile Oluşturulmuş Yanıklarda, Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Hypericum Perforatum (Sarı kantaron) tedavisi ile Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2013-Tıp-056, Araştırmacı, Devam Ediyor.
15. “Deneysel Haşlama Tipi Yanıklarda, Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Hypericum Perforatum (Sarı Kantaron) tedavisi İle Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2013-Tıp-055, Araştırmacı, Bitti.
16. ”Sıcak Temasla Oluşturulan Deneysel Deri Yanıklarında Acil Uygulanan Alpina Officinarum (Havlıcan Otu) Tedavisinin Hypericum Perforatum (Sarı Kantaron) Tedavisiyle Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2013-Tıp-028, Araştırmacı, Bitti.
17. “Hypericum Perforatum’un Deneysel Özofagus Ve Mide Alkali Koroziv Yanıklarında İyileştirici Etkisinin Araştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2014-TIP-026, Araştırmacı, Bitti.
18. “Deneysel Temas Tipi Yanıklarda, Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Alpinia Officinarum (havlıcan Otu) Topikal Tedavisi İle Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 2014-TIP-027, Araştırmacı, Bitti.
19. “Deneysel Özofagus Ve Mide Alkali Koroziv Yanıklarında Hypericum Perforatum’un (sarı Kantaron) İyileştirici Etkisinin Araştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu 2013-TIP-079, Araştırmacı, Bitti.
20. “Deneysel Temas Tipi Yanıklarda, Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Momardica Charantia (kudret Narı) Topikal Tedavisi İle Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, 2014-TIP-062, Bitti.
21. “Deneysel Temas Tipi Yanıklarda, Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İpek Proteini Serisinin (ipek Böceği Kozasından Elde Edilen Saf Molekül) Topikal Tedavisi İle Karşılaştırılması” Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, 2014-TIP-063, Bitti..
22. “Spinal Musküler Atrofili Farelerde Gen Tedavisi”, Araştırmacı, 14-TIP-083, Devam Ediyor.
23. “Uzak Doku Nakli İçin Traksiyon Kuvvetleriyle Damar Uzatma Tekniğinin Araştırılması”, Araştırmacı, 15-TIP-020, Bitti.